Управление на инженерингови проекти

Комплексни инженерингови услуги

С над 30 години опит в проекти за ОВК и машинно инженерство, „Неджин Груп“ предоставя на клиентите иновативни, цялостни, висококачествени, енергийно- ефективни и достъпни инженерни решения, дори за най-трудните технически проекти. От проектирането до спецификацията и монтажа, нашият опитен екип поддържа най-високите стандарти за високо инженерно качество на ОВК.

Нашият екип има богат опит в работата с различни типове клиенти, между които главни изпълнители, строителни мениджъри, управители на съоръжения и заводи, собственици на компании, държавни институции и др.

Ние ще ви предоставим най-съвременни инженерни услуги през целия жизнен цикъл на проекта, за да ви помогнем да осигурите по-бързо изпълнение; намаляване на грешките, пропуските и разходите; по-малко отпадък на материли и по-добро разбиране на концепциите за проектиране.

Инженерният ОВК екип на „Неджин Груп“ има специфичен опит и ноу-хау в работата по проекти, свързани с:

 • Отоплителни централи (котли и др.)
 • Вентилационни съоръжения и системи
 • Климатични системи
 • Рекуперация и вторична употреба на топлината
 • Водни и пароразпределителни мрежи
 • Оборудване на машинни помещения и енергийни центрове
 • Проектиране на системи за контрол на околната среда
 • Контрол на праха, събиране и/или потискане
 • Системи за чисти помещения

Фирмата предлага комплексен инженеринг включително проектиране, изработване, доставка и монтаж на комплектно обзавеждане на обекти; линии и съоръжения за индустрията, строителството и енергийни проекти.

Реинженеринг

При наличие на готов проект предлагаме оценка на проекта и оптимизиране на проектните решения с цел намаляване на първоначалните инвестиции, намаляване на енергийните разходи и подобряване на възможностите за обслужване на съоръженията.

Управление на инженерингови проекти

По време на всички фази на строително инвестиционния процес, „Неджин Груп“ организира, координира и контролира планирането и изпълнението на проекта – от проектирането до изпълнението на всички `монтажни дейности и въвеждането на обекта в експлоатация.

Постигане изискванията на клиента при оптимално разпределение на ресурсите по време на изпълнението на даден проект, включително оптимизация на разходите чрез оптимални технически и технологични решения в планирания срок и бюджет на проекта.

Разполагаме с добре обучен и подготвен екип от финансисти, юристи и мениджъри със знания и умения в управлението на проекти, финансови, материални и човешки ресурси и управление на риска; компетентен екип от инженери с висока техническа и технологична компетентност и умение за управление на баланса между обхват, време, разходи и качество.

По време на целия проект ние осъществяваме:

 • Организация и координация;
 • Поддържане на документация;
 • Управление на строителството;
 • Технически и икономически надзор;
 • Управление на качеството и контрол по премахването на некачествено извършени работи;
 • Проби и тестове;
 • Следене за сертификати на влаганите материали;
 • Ежедневен надзор над изпълняваните строителни работи;
 • Техниката на безопасност;
 • Управление на графиците;
 • Управление на административни процедури и лицензи;
 • Управление на разходите.