Възобновяеми енергийни източници​

В консорциум с швейцарски производители предлагаме производство на цялостно оборудване за водни електрически централи от 20 кВт до 5000 кВт.

За хидро централи ние можем да предоставим:

· инженеринг и производство на Пелтон, Франсис и Каплан турбини и спомагателни системи;

· Инженеринг и производство на решетки тип COANDA.

· инженеринг и доставка на системи за автоматично регулиране, SCADA за електроцентрали;

· инженеринг и изграждане на водни електроцентрали „До ключ“;

· модернизация и автоматизация на стари електроцентрали;

· доставка на всички метални конструкции за електроцентрали.

Основни предимства

· дългогодишен опит и доказано инженерингово качество

· висококачествени материали и компоненти

· зачитането на околната среда

· надеждна конструкция, дългогодишна експлоатация и лесна поддръжка

· висок КПД на разумна цена

В допълнение към нашите продукти, ние предлагаме типични инженерингови услуги, свързани с производството на енергия.

За ВЕЦ ние предлагаме също:

· предпроектни проучвания

· изготвяна на конкурсна и договорна документация

· технически спецификации

· контрол на производството

· изграждане и надзор

· пълен набор от чертежи за нови работни колела за замяна на стари, по-ниско ефективни

· пълен набор от чертежи за производство на нови турбини

· пълен набор от чертежи за изграждането на централи и допълнителни съоръжения (савак, напорни тръбопроводи, високо-технологични само-почистващи решетки – COANDA, и т.н).